Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

Most talked about Fashion & Beauty Brands - in Social Media - in Greece

Τα brands που δεν είναι social, είναι out of fashion σήμερα. Αν είστε στο Top 20 των «όμορφων» brands που εμφανίζονται συχνότερα στα social media, συγχαρητήρια, έχετε κατακτήσει το Facebook και το Twitter, και είστε έτοιμοι να περάσετε στα "in fashion" Pinterest και Instagram. Αν όχι, έχετε έναν παραπάνω λόγο για να παρακολουθήσετε το Fashion & Beauty Business Conference.

Most talked about Fashion & Beauty Brands - in Social Media - in Greece

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία της έρευνας επικοινωνήστε με τον Βασίλη Κουτσαβλη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 129), fax: 210 6617 778, e-mail: vkoutsavlis@boussias.com.

  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
  • OFFICIAL PUBLICATIONS